Hvorfor er radon viktig?

Blant ikke-røykere er radon den største årsaken til lungekreft¹.

I snitt dør det 300 nordmenn av radon-relatert lungekreft hvert år².

Det finnes flere løsninger dersom du skulle ha høye radonnivå i hjemmet.

1American Cancer Society
2Statens Strålevern
døde av radon

Hvor kommer radon fra?

Under våre hus er det jord og steiner som inneholder spor av uran. Over tid brytes uran ned og blir til andre grunnstoffer. Dette kalles radioaktiv nedbrytning. Radon er et av leddene i nedbrytningskjeden til uran. Når radon brytes ned, slipper den ut radioaktiv stråling i form av en alfapartikkel.

Radioaktivitet & DNA

Når en alfapartikkel kolliderer med vårt DNA kan det oppstå skade. Celler dupliserer seg selv stadig, men med et ødelagt DNA kan de nye cellene føre til kreft.

Bølge-partikkel-dualiteten
Ifølge partikkelfysikken kan enhver form for stråling oppføre seg både som en partikkel og en bølge, alt etter hvordan man observerer den. Det er derfor en alfapartikkel det samme som alfastråling.

DNA
Alle våre celler inneholder DNA, som virker som en instruksjonsmanual for cellene og forklarer hvordan de kan replisere seg selv.

Radioaktiv stråling

Radioactive radiation takes the form of alpha, beta, gamma, x-ray, and neutron radiation, which are able to penetrate different substances.

Radioaktiv stråling finnes i form av alfa, beta, gamma, røntgen og nøytronstråling.

Hud: Alfapartikler kan ikke påvirke DNA i huden vår fordi den består av døde hudceller.

Indre vev: Å inhalere eller spise grunnstoffer som avgir alfapartikler er helseskadelig fordi levende celler ikke er i stand til å stoppe strålingen.

Sunne lunger

Lunger har spesielt følsomt vev bestående av levende hudceller som tillater oksygen å passere fra luften vi puster til blodomløpet. Når stoffer som avgir alfastråling, slik som radon, pustes inn så kan de skade cellenes DNA.

DNA-reparasjon
Cellene våre har systemer som enten reparerer DNA eller stopper celler med ødelagt DNA fra å reproduseres. Systemene fungerer godt nok til å holde oss trygge når vi opplever lavere doser med stråling, slik som det gjennomsnittlige radonnivået utendørs.

Radon i byggninger

Moderne bygninger er ofte godt isolerte og vinduene er som regel lukket. Dette kan øke konsentrasjonen av radongass til et nivå der DNA-reperasjonssystemene ikke er i stand til å holde alle cellene friske.

Hvordan kommer radon inn i en bygning?
Radon stiger og kan komme inn i et hus eller arbeidsplass gjennom varmtvannstanken, vasken, dusjen og mikroskopiske sprekker i grunnmuren.

Radon geografi

Lokal variasjon
Den lokale variasjonen i radonnivå er ofte signifikant. To hus ved siden av hverandre kan ha helt forskjellige radonnivå. På grunn av dette bør man måle uansett hvor man befinner seg geografisk i Norge.

Industrialized world
Velbygde hus i i-land er ofte mer utsatt for høye radonnivå pågrunn av deres isolasjon.

På en båt?
Radonnivåene på havet er forholdsvis lave.

Etasjer

Radonkonsentrasjonen er ofte høyere i de laveste estasjene i en bygning. Men, det er noen bygg som har høyere radonnivå i de høyere etasjene. Dette kan være på grunn av kunstig ventilasjon eller materialene som huset er bygget med.

Å måle radon i alle etasjer kan hjelpe oss med å ta sunnere beslutninger. I de fleste tilfeller er det bedre for helsen vår å oppholde oss mest i etasjer med lavere radonnivå.

Drawing of a skyscraper

Fordeler ved å redusere eksponeringen til radon

*Tallene er et estimat gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) basert på tre separate studier (WHO Radon Handbook, side 12)

En sunn livsstil

Lavere radonnivå fører til en redusert risiko for lungekreft, som gjør at vi kan leve lange og gode liv.
Å holde radonnivå lave spiller en en viktig rolle i å vedlikeholde en sunn livsstil.

Hvordan man måler radon

1. Motta din digitale radonmåler og sett inn batteriene.

2. Plasser måleren i pustehøyde.

3. Les av nivåene på displayet. Den første indikasjonen på dine radonnivå vil vises etter 24 timer. Jo lengre du måler, jo mer nøyaktige er resultatene.

what is radon radon detector image

4. Repeter i ulike rom og bygninger.

5. Lån til venner og familie og hold oversikt over radonnivåene dine.

Radonnivå endrer seg ofte, men det er det langsiktig gjennomsnittet som påvirker helsen. Sommermånedene har som regel de laveste radonnivåene.

 

Hva betyr radonnivåene?

0 – 48 Bq/m³: Ingen handling nødvendig
49 – 99 Bq/m³: Eksperimenter med ventilasjon eller å tette sprekker i gulvet for å redusere nivåene
100 – 149 Bq/m³: Fortsett målingen. Dersom disse nivåene opprettholdes i mere enn 3 måneder, kontakt en radonspesialist
150 Bq/m³ og høyere: Fortsett målingen. Dersom disse nivåene opprettholdes i mere enn en måned, kontakt en radonspesialist

Choose your region / country

region flag

Global

region flag

USA

region flag

Norway

region flag

Germany

region flag

Italy

region flag

UK

region flag

France

region flag

Spain

Choose your region / country

region flag

Global

region flag

USA

region flag

Norway

region flag

Germany

region flag

Italy

region flag

UK

region flag

France

region flag

Spain