Radon rapport

Airthings tilbyr en rapporteringsløsning for målinger som er utført med Canary / Corentium radonmåler. Om målingen er utført i henhold til Statens Stråleverns retningslinjer for gyldig dokumentasjon (http://www.nrpa.no/dav/e33cd9ffab.pdf) er tjenesten gratis. Det genereres ikke rapporter for måleperioder kortere enn 7 dager..

Ved å fylle ut skjemaet under vil en kunne generere en rapport basert på måleresultatet. Ved utfylling av skjema verifiseres at riktig informasjon er oppgitt. Om all nødvendig informasjon er utfylt vil det genereres en rapport i .pdf format som sendes til den epost-adressen som er oppgitt i skjemaet. Dersom måleperioden er i samsvar med retningslinjene fra Statens Strålevern vil skjemaet fungere som dokumentasjon av årsmiddel for radonnivået i rommet det er målt i. Der det etter Strålevernets krav / anbefaling skal måles i flere rom må det genereres rapport for hvert enkelt rom
Prosedyre:

Måling utført av:

Måle sted:

Måling:

Skriv inn serienummeret: 10 siffer etter "SN" på baksiden av enheten

Skriv inn radonnivå: Detter er nummeret under "LONG TERM AVERAGE" på displayet.

Antall dager målt: Trykk 1 gang på "Mode"-knappen. Knappen finner du på baksiden av måleren. På displayet vil du da see antall dager målt nederst.

Trykk "Mode" på baksiden av måleren 1 gang; på skjermen vil du nå se antall dager målt. Trykk en gang til på "Mode"-knappen; på skjermen vil du nå se "COdE" og et 4-siffret tall som er din kode.

Vi vil gjerne høre fra deg! Vennligst gi oss din tilbakemelding

Choose your region / country

region flag

Global

region flag

USA

region flag

Norway

region flag

Germany

region flag

Italy

region flag

UK

region flag

France

region flag

Spain

Choose your region / country

region flag

Global

region flag

USA

region flag

Norway

region flag

Germany

region flag

Italy

region flag

UK

region flag

France

region flag

Spain