Radon i Norge

Sigurd Lerkerød Alnes
september 1, 2017

Radon i Norge er en stor utfordring. Ifølge Norges geologiske undersøkelse har 175 000 norske husstander radonnivåer over Statens stråleverns anbefalte tiltaksnivå.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som siger inn i bygninger gjennom berggrunnen. Uten tilstrekkelig ventilasjon eller andre tiltak blir gassen værende innendørs. Det medfører at konsentrasjonen øker over tid.

Airthings Wave er en smart radonmåler for privatpersoner. Mange nordmenn bruker denne for å ha kontinuerlig oversikt over radonnivået i sin bolig.

Radonkonsentrasjon varierer som en følge av faktorer som mengde uran i berggrunnen, hvor lett det er for radon å komme seg fra bakken og inn i bygningen, samt de tiltakene som gjøres for å lufte ut gassen.

Konsekvens av radoneksponering

Hvert år får mellom 250 og 300 nordmenn lungekreft som en følge av radon. I USA er det kun røyking som forårsaker mer lungekreft, og blant ikke-røykere er radon den fremste årsaken. Ifølge Kreftforeningen medvirker radon til at cirka 300 nordmenn dør av lungekreft hvert år.

Når den radioaktive gassen brytes ned til andre grunnstoffer sendes det ut alfapartikler. Hvis du puster inn gassen, og nedbrytningen finner sted i lungene dine, kan strålingen forårsake cellemutasjoner som kan føre til kreft.

I tillegg til å anbefale tiltak ved radonnivåer over 100 Bq/m3 sier Statens strålevern at radonnivået alltid skal være under 200 Bq/m3. Ved hver 100 Bq/m3 økning i radonkonsentrasjon øker sannsynligheten for lungekreft ved langtidseksponering med 16%, ifølge verdens helseorganisasjon.

Lær mer om radon

Radon i Norge – kommuner med høyest verdier

Vi har sett på hvilke norske kommuner med over 10 000 innbyggere som har de høyeste radonnivåene proporsjonalt til innbyggertall. Dataene er hentet fra offentlige norske databaser. Det er viktig å merke seg at tabellen kun er en indikasjon. Det er bare ved å måle radonnivået i din bolig du kan vite hvor høye verdier du og dine er eksponert for.

Lillehammer kommune målte i 2009 radonnivået i 6% av husstandene i kommunen. Den høyeste radonkonsentrasjonen de målte var på 4031 Bq/m3. Den gjennomsnittlige årsmiddelverdien var på 151 Bq/m3. I Fredrikstad, Kristiansand, Sarpsborg og Bergen er antallet som bor i boliger med radonkonsentrasjon over 200 Bq/m3 enda høyere enn i Lillehammer.

Statens strålevern anbefaler alle nordmenn å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Radonnivåer kan variere selv over små områder.

Beboere i boliger med radonkonsentrasjon > 200 Bq/m3
Kommune Antall Proporsjon
Fredrikstad 9578 12 %
Lillehammer 3035 11 %
Kristiansand 6708 8 %
Sarpsborg 4024 7 %
Hamar 1723 6 %
Bergen 11178 4 %
Gjøvik 1154 4 %
Elverum 649 3 %
Drammen 1730 3 %
Halden 695 2 %
Tabellen inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Vi har brukt NRK.no sin velutviklede løsning for å hente ut dataene. Proporsjonen er kalkulert ved de nyeste befolkningstallene fra Statistisk sentralbyrå.

Digital radonmåling

Det første tiltaket du bør gjøre er å finne ut av hvor høyt radonnivået er i din bolig. Det kan gjøres ved hjelp av tradisjonelle sporfilmer, eller ved bruk av digitale målere.

Bruker du en digital måler behøver du ikke å sende inn prøven til en lab for å få resultater. Du får også vite hvor høy konsentrasjonen er i din bolig mye raskere. Vi har tidligere skrevet en artikkel hvor vi sammenlikner de to målemetodene.

NRK viser i en artikkel om radonnivåer i norske boliger til en av radonmålerne utviklet her hos Airthings, vår Corentium Home. Alt du behøver å gjøre for å ta i bruk denne måleren er å sette i batteriene.

Airthings er et norsk selskap som utvikler digitale radonmålere. Vi er blant de største aktørene på markedet, og har blitt omtalt i alt fra Finansavisen til Fox News.

Våren 2017 lanserte vi en ny radonmåler for hjemmemarkedet: Airthings Wave. Denne måleren lar deg sjekke dine radonnivåer direkte på en smarttelefon eller nettbrett. I tillegg måler den temperatur og luftfuktighet. Alle dataene er tilgjengelig via appen, hvor du også har en graf som viser variasjoner i radonnivå over tid.

Tiltak hvis du har mye radon

Hvis du finner høy radonkonsentrasjon i din bolig bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Som nevnt tidligere anbefaler Statens strålevern at du gjør tiltak om nivået er over 100 Bq/m3. De anbefaler også at du kontakter profesjonelle for å løse problemet.

Statens strålevern anbefaler at man gjør en ny måling etter at tiltakene er utført. Hvis du har investert i en digital radonmåler, som Airthings Wave, slipper du å gjøre ytterlige tiltak for å gjøre nye målinger. Alt du behøver å gjøre er å åpne appen og se om nivået har gått ned.

Choose your region / country

region flag

Global

region flag

USA

region flag

Norway

region flag

Germany

region flag

Italy

region flag

UK

region flag

France

region flag

Spain