Norsk radonrådgivning – En enkel oversikt

Airthings
juni 15, 2016

Her finner du den komplette guiden for hvordan en tilfredsstiller kravene til måling og dokumentasjon av radonnivået i utleieboliger, samt det du trenger å vite om norsk radonrådgivning fra Statens Strålevern.

Hva er radon?

Radon er luktfri og usynlig gass som blir frigjort fra grunnen som huset står på. Denne radioaktive gassen kan gjennom de minste sprekker i fundamentet komme seg inn i huset og bli en del av ditt inneklima. For høye nivåer av radon i inneluft kan føre til lungekreft, og er den nest største årsaken til lungekreft. Norsk radonrådgivning er heldigvis relativt enkel å forstå.

Krav til måling og dokumentasjon

Fra 1. januar 2015 ble det krav til alle som driver med utleie at radonnivået skal dokumenteres og at det skal være lavere enn grensene satt av Statens Strålevern. Dette kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Unntaket er hvis du driver med hytteutleie eller andre fritidsboliger. Dette da forutsatt at det er utleie over begrensede tidsrom for fritidsutleie.

Norsk radonrådgivning

Statens Strålevern har satt en øvre grense (grenseverdi) på radonnivået til 200 Bq/m3.  Dette er en årsmiddelverdi og gjelder for oppholdsrom (stue/soverom) i en bolig. Men måler man verdier som overstiger 100 Bq/m3, som er tiltaksgrensen, skal man iverksette tiltak for å prøve å få radonnivået under 100 Bq/m3. Har man gjort tiltak for å få nivåene så lave som teknisk mulig, og fortsatt måler mellom 100-200 Bq/m3 er tilstrekkelig for å tilfredsstille forskriften.

En god regel er uansett å holde radonnivået så lavt som mulig.


Radonmåling

Måling av utleieboliger skal følge standard retningslinjene for radonmåling i bolig. Dette med fører at det skal måles i 2 måneder i perioden midten av oktober til midten av april.

Her kan du kjøpe en radonmåler

Dokumentasjon

Ha papirene i orden! Det er at krav i følge forskriften at du har god dokumentasjon på dine målte verdier. Dette i tilfelle det skulle bli tilsyn, og du må kunne dokumentere at måling er gjort og at nivåene er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. For å genere en rapport basert på din måling se her:

Regelverk

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie. Hvis du som eier eller andelseier leier ut sameie- eller borettslagsleiligheten din, er du forpliktet av radonkravene i strålevernforskriften. Dersom du selv bor i leiligheten, og ikke leier ut noen del av den, er du derimot ikke forpliktet av kravene.


Annen informasjon

Choose your region / country

region flag

Global

region flag

USA

region flag

Norway

region flag

Germany

region flag

Italy

region flag

UK

region flag

France

region flag

Spain